87 общини искат пари от ЕС за по-добро улично осветление

Общо 87 общини в България са подали проекти за енергийно ефективни системи за улично осветление чрез европейско финансиране. Проектите са по процедура, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост. Чрез него се финансират реформи и инвестиции в държавите от Европейския съюз от началото на пандемията с COVID-19 до края на 2026 година. Общата стойност на проектите е 114 млн. лв., като повече от 15 предложения са за финансиране, близко до максимално допустимия размер – 2 милиона лева.

Оценката на подадените проекти се очаква до 4 месеца, съобщиха от Министерство на енергетиката. На запитване на Realno.bg за списъка с конкретните общини, тъй като българските данъкоплатци имат право да знаят дали общината, в която живеят, е кандидатствала за по-добро улично осветление с пари от ЕС, от ресорното ведомство отговориха, че тази информация не е публична и не може да бъде предоставена. Оттам ни посъветваха да потърсим информация от самите общини.

Иначе, инвестицията „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно осветление в общините и да подобри условията за живот. С проектите трябва да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия и с това общините да намалят разходите си, за да може повече пари да бъдат насочени към други социални дейности.

Според информация на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) продължителността на проектите е до 15 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.

Допустими за финансиране са мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление, като:

Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;

Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;

Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата за ВИО;

Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;

Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;

Изготвяне на технически/работен проект;

Строителен надзор;

Авторски надзор;

Управление на проекта и публичност;

Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *