69% от хората в страните членки одобряват еврозоната

79% от гражданите на страните членки на еврозоната смятат, че еврото е добро нещо за Европейския съюз, а 69% са на мнение, че то е добро за собствената им страна. Това показват данни от последното проучване на Евробарометър на Европейската комисия, проведено през октомври.

Понастоящем в еврозоната живеят около 347 милиона граждани от 20 държави.

70% от анкетираните подкрепят идеята за план за възстановяване в полза на всички държави членки, при условие че те извършват екологични, цифрови и социални инвестиции и реформи.

Монетите

В проучването са събрани и мнения по въпроси, свързани с евромонетите и банкнотите. Отговорите показват, че 66% от респондентите подкрепят премахването на монетите от 1 и 2 цента, което отразява високото и стабилно равнище на подкрепа, с абсолютно мнозинство във всички държави от еврозоната.

Проучването на Евробарометър е проведено чрез интервюта с над 18 600 респонденти от страните членки на еврозоната между 2 и 9 октомври 2023 г.

Обществени нагласи у нас

Последните публични данни на Евробарометър за обществените нагласи на българите по отношение на приемането на еврото, са от април 2023 година. Според тогавашната анкета, проведена по телефон, 49% от анкетираните са отговорили, че твърдо приветстват идеята за присъединяване на България към еврозоната. Това е с 5% повече, отколкото през 2022 година. Делът на хората у нас, които твърдо са отхвърлили еврото през пролетта, е същият – 49%. Два процента от участниците не са изразили мнение по въпроса.

Целта пред България остава 1 януари 2025 г.

Преди дни, на среща между представите на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България с управителя на БНБ Димитър Радев, стана ясно, че е приета Резолюция за членството на България в eврозоната. В нея се „доразвива и потвърждава позицията на членовете на ИСС – организации, представляващи пълния спектър на организираното гражданско общество в страната, в подкрепа на присъединяването на България към eврозоната и спазване на целевата дата за въвеждане на еврото, която е 1 януари 2025 г.“, посочват он БНБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *