2722 лв. средна брутна заплата в София, два пъти по-малко в Благоевград

През третото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата за страната e 2000 лв., което 14,7% повече на годишна база, показват данните от информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика за доходите и жизненото равнище за третото тримесечие на 2023 г.

Средната заплата е най-висока в област София-град е 2722 лв. – с 36,1% над средното за страната. Най-ниска е в Благоевград – 1337 лв. – два пъти по-малко от столицата, 66,9% от средното за страната.

Най-голям ръст на възнагражденията на годишна база се отчита в областите Кърджали (20,1%) и Ловеч (18,6%).

Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през третото тримесечие на 2023 г. е 5728,68 лв. и нараства с 18,4% спрямо същия период на миналата година.

През трето тримесечие на 2023 г. в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са наети около една трета от всички работещи.

Най-високо е заплащането в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Добивна промишленост“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

byuletin-treto-trimesechie-na-2023-g

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *