26,9% от децата в България са изложени на риск от бедност

1, 325 милиона са официално бедните в България или 20,6% от населението на страната. Данните за за 2023 година на НСИ и показват броя на хората, които остават под линията на бедност от 637,92 лв. средномесечно на лице от домакинство. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 21,3%, а относителният дял на бедното население намалява с 2,3 процентни пункта.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред домакинствата от двама възрастни с три или повече деца (55,2% за 2023 г.) и от един родител с деца (42,8% за 2023 г.).

Най-висок е относителният дял на бедните сред хората, самоопределили се от ромската етническа група – 65%, а най-нисък – сред самоопределилите се от българската етническа група – 14,3%.

През 2023 г. 26,9% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 1.0 процентен пункт повече спрямо 2022 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 13,6 процентни пункта.

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. Осем от десет деца (80,3%), чиито родители са с начално или без образование, живеят в бедност. Приблизително 19 пъти по-малко, или 4,3%, са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *