Харчим близо два пъти повече на почивка в чужбина

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 477.54 лв. в страната и 854.44 лв. в чужбина. Разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 264.52 лв. в страната и 1 218.97 лв. в чужбина, съобщава НСИ.

Trips2023q3_J4FFWTR

През третото тримесечие на 2023 г. 1 822.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 72.5%, са пътували само в страната, 20.7% – само в чужбина, а 6.8% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г., общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.2%.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 721.1 хил., или 39.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (79.3%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 – 24 години (25.0% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания както в страната (70.0%), така и в чужбина (76.7%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

Като самостоятелни са били регистрирани 2 115.9 хил., или 84.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 89.2%, а на тези в чужбина – 68.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна – 39.2 и 33.5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *