Търпението на академичните среди е изчерпано!

Заплатите във висшето образование и науката продължават да са изключително ниски и от КНСБ за пореден път изразяват недоволство за отношението на властта към академичните среди. Ако управляващите продължават с тези си действия, или по-скоро с липсата на каквито и да било действия по отношение на системата, от профсъюза обявиха, че протести ще има и то съвсем скоро.

Ето и позиция на профсъюзите:

„Национален синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) изразява своето разочарование от колегите си на властови позиции, които позволиха на лидери на политически партии да пренебрегнат тригодишната успешна политика по доходите и в Бюджет 2024 за системата на висшето образование и науката да няма средства, независимо от многото проведени реформи и обещания.

В Бюджета за тази година няма средства за Комплексната оценка за качество на обучение. Няма средства за повишаване на работните заплати на специалисти и изследователи, които са на длъжности с образователно-квалификационни степени и с чист доход на нивото или малко над минималната работна заплата. Няма достатъчно средства за продължаваща политика на доходите на Академичния състав. Няма яснота каква част и по каква методика от допълнителните 375 млн. лв. ще бъдат отделени средства за Държавните висши училища, БАН, НИМХ.

Силно обезпокоени сме, че не виждаме ясен ангажимент за ръст на доходите на служителите, който поне да компенсира ръста на минималната работна заплата, на цените и вече загубената покупателна способност.

Управляващите казват, че ресурс има и трудовите възнаграждения ще бъдат увеличени, след като се направи анализ от Министерския съвет за премахване на диспропорциите в заплатите. Напомняме, че неравенствата в страната са най-видими в държавните висши училища! Казват също, че в края на януари 2024 г. ще стане ясно с колко ще бъдат увеличени заплатите с дата 01-01-2024 г., но диалог със социалните партньори няма.

Всичко това са акценти и от проведената преди два дни среща в СУ „Св. Климент Охридски“ на председателите на синдикалните организации от ДВУ, НИМХ и БАН. За пореден път бяха обсъдени обещанията от страна на премиера и министъра на образованието и науката. Синдикалните председатели подновиха исканията за по-високи заплати на работещите в системата на висшето образование и науката, за по-добри условия на труд и особено за повишаване на заплатите на служителите с образователна степен Бакалавър и Магистър. Предложили сме на премиера Денков и министър Цоков варианти и показатели. Има разбиране, но действия няма!


Ето защо ние няма да спрем. Отново искаме и очакваме да договорим:

1. Начални основни месечни заплати за академичната длъжност Асистент в размер на 2200 лв. (чл. 92/ЗВО);

2. Начални основни месечни заплати на непреподавателския състав от ДВУ, БАН, НИМХ, съответстващи на образователната степен, изисквана за заемането на конкретната длъжност при съотношения към минималната работна заплата за страната, както следва: 1,15 % за средно образование; 1,30 % за образователна степен Специалист; 1,45 % за образователна степен Бакалавър; 1,60 % за образователна степен Магистър.

От 22 януари 2024 г. ВОН-КНСБ започва подготовка за протестни действия – провеждане на събрания в ДВУ, НИМХ и БАН и подписване на Декларация с протестни искания.

Търпението и академичното поведение са изчерпани! Ще информираме и ще потърсим съдействие от Европейските институции, защото видно българските не могат да се справят с академичните потребности на системата!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *