Трудът в празничен ден се заплаща минимум двойно

Трудът, който се полага в празничен ден, какъвто е днешният 22 септември – Ден на независимостта на България, във всички случаи се заплаща с увеличение, което е минимум в двоен размер. Ако този труд се явява извънреден, той също се заплаща със 100% увеличение, поради което възнаграждението в този случай достига минимум четворен размер.

При подневно отчитане на работното време или при ненормиран работен ден работата в празнични и почивни, респективно неприсъствени дни, винаги е извънреден труд. Той се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано.

Положеният извънреден труд в почивни и неприсъствени дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 75%. При сумирано изчисляване на работното време работните дни се определят по предварително изготвен поименен график. В този случай трудът, положен по график в празнични, почивни и неприсъствени дни, не е извънреден и затова с увеличение от поне 100% се заплаща единствено работата на официален празник.

Работниците и служителите, които работят на официални празници, трябва да имат доказателства, че трудът им е възложен със заповед или че е положен по график, които да представят пред Инспекцията по труда, в случай че работата не им бъде заплатена с увеличение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *