Таван: 0,06 евро за SMS в EС

Брюксел, Апостол Апостолов*, специално за REALNO.BG

За да се гарантира по-бързото разгръщане на цифровата мрежова инфраструктура в цяла Европа, Европейският съвет прие Закон за гигабитовата инфраструктура, който ще замени Директивата от 2014 г. за намаляване на разходите за широколентов достъп (BCRD). Целта е да се опрости и ускори разгръщането на високоскоростни мрежи, като оптични влакна и 5G, за да се постигнат амбициите на ЕС за свързаност, определени в цифровия компас за това десетилетие.

„Приемането на Закона за гигабитовата инфраструктура отразява нашия ангажимент за справяне с административната тежест и насърчаване на разгръщането на високоскоростни мрежи. Това ще позволи на нашите граждани да сърфират по-бързо и да имат по-добро цифрово изживяване с помощта на оптични влакна или 5G“, заяви Петра де Сутер, белгийски заместник министър-председател и министър на публичната администрация, публичните предприятия, телекомуникациите и пощенските услуги.

Новият регламент трябва да намали ненужно високите разходи за разгръщането на мрежи с голям капацитет, частично причинени от процедурите за издаване на разрешения. Последните ще бъдат опростени чрез задължителен помирителен механизъм между организациите от обществения сектор и телекомуникационните оператори.

За да се постигне по-добър достъп на обществеността и предприятията до услугите на информационното общество, законът за гигабитовата инфраструктура разглежда и разгръщането и достъпа до физическа инфраструктура в сградата. Освен това новият закон позволява известна степен на гъвкавост на държавите членки, като например отделяне на критична национална инфраструктура.

И накрая, като се има предвид, че настоящият таван на цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС ще изтече на 14 май 2024 г., сегашните тавани от 0,19 евро на минута за повиквания и 0,06 евро за SMS се удължават до 30 юни 2032 г., за да се гарантира защита, особено за уязвимите потребители.

Текстът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС през следващите дни и ще влезе в сила три дни след това, а текстовете ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането им в сила.


*Апостол Апостолов е икономически журналист, който живее в Брюксел от 2020 г. С интерес следи теми в енергетиката, „зелената“ енергия, съпътстващата инфраструктура, ВЕИ и тенденциите в секторите, както и политиките в района на Бенелюкс – западноевропейския икономически съюз, включващ Белгия, Нидерландия и Люксембург

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *