Строителство, търговия, услуги – всичко нагоре

Бизнес климатът в България през април се подобрява във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Общият показател се покачва с 1,8 пункта в сравнение с март, поксазват най-новите данни на НСИ.

Промишленост

Повишение на показателя с 1,2 пункта (от 23,5% на 24,7%). Причини – оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата производствена активност също се подобрява като се отчита и увеличение на притока на нови поръчки през последните три месеца.

Средното натоварване на мощностите през април е с 0.3 пункта под нивото от януари и достига 74,9%. Същевременно очакванията за бизнес състоянието и дейността през следващите месеци са по-умерени спрямо предходния месец. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие . По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

Бизнес климатът в сектора се увеличава с 1,1 пункта – от 25,5% на 26,6%. Причини – по-добри оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на фирмите. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6,5 месеца при 6,1 през януари. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Най-сериозните проблеми в бранша остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, като спрямо март се отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Най-сериозното измерено увеличение на орптимизма на мениджърите във всички сектори. Съставният показател се покачва с 3,6 пункта (от 26,1% на 29,7%). Причини – прогнозите на директорите на фирми както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са добри. стават оптимистични. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, посочен от 62,6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 1,8 пункта (от 16,5% на 18,3%), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на мениджърите. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *