Строителите очакват спад на поръчките

Общият показател на бизнес климата през октомври намалява с 2,7 пункта спрямо предходния месец, показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-сериозно понижение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, по-слабо в промишлеността, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение.

Какво е „бизнес климат“?

Показателят „бизнес климат“ е среден показател на оценките на предприемачите за настоящата и за очакваната ситуация в техния икономически сектор през следващите шест месеца. С други думи бизнес климатът показва мненията на мениджърите за състоянието и развитието на техния бизнес.

Отговорите на въпросите от анкетите на НСИ са представени в тристепенна скала от типа „увеличение“, „без промяна“, „намаление“ или „над нормално“, „нормално“, „под нормално“.

Какви са общите проблеми в икономиката

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите остават най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса в посочените сектори, без услугите.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 1,7 пункта (от 25,2% на 23,5%) в резултат на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Строителство

Показателят в строителството намалява с 4,6 пункта (от 24,7% на 20,1%), което се дължи на резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада със 7,5 пункта (от 35,2% на 27,7%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 62,1% от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 24,8% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1,8 пункта (от 13,3% на 15,1%). Това се дължи на позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги са неблагоприятни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *