Спад в земеделието, какви са причините?

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в аграрния сектор на България, намалява с 4,4% за година до 6,5 млрд. лева през 2022 г. Понижението на БДС, според предварителните данни за първите две тримесечия на 2023 г., продължава съответно с 1,1% и 0,3% на годишна база в реално изражение. Това показва Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023 г., приет от правителството.

Част от причините за спада в земеделието, посочени в доклада, са в резултат на предизвикателствата, свързани с войната в Украйна и повишените разходи за производство.

БДС е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги.

Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната е 4,3%. През 2021 г. този показател е бил 5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *