Свищов изгражда индустриален парк на 358 декара

Свищов започва голям проект, който е изключително важен за социално-икономическото развитие на региона – Дунавски индустриален технологичен парк. Официалното начало на първия етап ще бъде дадено днес от 18:00 часа на Източния портал на бившето поделение в града.

В края на 2023 г. община Свищов подаде проектно предложение за изграждане на парка, като инвестицията ще бъде за близо 50 млн. лв. Местната администрация поиска още през 2015 г. Министерство на отбраната да ѝ предостави за управление и стопанисване старите имоти на бившите казарми – територия от над 300 декара, която да бъде развита като индустриална зона за привличане на инвеститори. През 2018 г. общината придоби тези терени и започна серия инициативи за подготовка на проекта. Подписан е и меморандум за сътрудничество между Община Свищов, Българска агенция за инвестиции (БАИ) и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ).

Територията на парка е 358 дка и се намира в урбанизираната територия на града, Източна индустриална зона, ул. „33 Свищовски полк“ № 85. Северната граница на парка е река Дунав, а южната граница представлява Републикански път, което е предпоставка за удобните пътни връзки за София /235 км/, Варна /260 км/, Велико Търново /80 км/, Русе /70 км/, Плевен /70 км/.

Сред инвестиционните предимства на проекта са:

Ключово географско местоположение – най-южната точка на река Дунав, непосредствено на брега и на граница;

Наличие на пристанище, което осигурява най-икономичния сервиз за получаване и изпращане на контейнери до Азия, Америка, Африка и Близкия Изток. Порт Свищов е най-близкият контейнерен терминал до София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Габрово. Международно пристанище Свищов е разположено на десния бряг на р. Дунав, на най-южната точка на реката – на 554-я км. от устието на р. Дунав и на 1825-я км. от Пристанище Регенсбург. Пристанището е разделено условно на 3 района – западен, централен и източен. Обособени са 8 корабни места – 7 товаро-разтоварни и 1 пътническо. Обща дължина на кейовете – 922 м. Откритата складова площ – 66 600 м ². Налични са над 10 20-тонни крана и огромна открита и закрита складова площ. Пристанищни услуги: Маневрена дейност със собствен портфлот;

Натоварване и разтоварване, триминг, сепарация, укрепване и разкрепване на товари, сухо почистване на транспортните средства преди и след претоварните дейности; Складови операции с товари, съгласно установения митнически режим;

Натоварване и разтоварване на кораби на рейд.

Наличие на фериботна връзка – От 2009 г. функционира редовна фериботна линия Свищов – Зимнич /Румъния/, обслужвана от 2 кораба, като чрез нея за 15 мин. се преминава р. Дунав и се скъсява с близо 4 часа маршрута България – Румъния. Фериботът Свищов-Зимнич скъсява пътя Турция-България-Румъния-Централна и Западна Европа /и обратно/ със 140 км. в сравнение с Дунав мост при Русе-Гюргево. Близо 4 часа се скъсява и времето – маршрутът избягва натоварения трафик на Букурещ.

Очакваните средства за реализиране на проекта са в размер на 50 млн. лв., като общината е предвидила и привличане на допълнително финансиране по Плана за интегрирано градско развитие, Интегрираните териториални стратегии, от Българската банка за развитие и други.
Предвидени са споразумения с Агенция пътна инфраструктура, Булгартрансгаз, Единният енергиен оператор ЕСКО и ВиК, за осигуряване на пътните връзки, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвижда се успоредно с изграждането на пътя Русе – Велико Търново, да започне изграждането и на четирилентова бърза отсечка от Свищов до автомагистралата.

Индустриалният парк ще разполага с обществена зона, с различни обекти за жителите на Свищов и неговите гости, и с 22 парцела за бъдещите инвеститори. Очакваните приходи за общината от продажба на терени в Индустриалната зона са около 20 млн. лева.

Източници:

Община Свищов

Министерство на икономиката и индустрията

Единен информационен портал на европейските структурни фондове

Дунавски индустриален технологичен парк Свищов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *