Само 8% от българите имат цифрови умения над основните

Само около една трета от населението на България на възраст между 16 и 74 години има поне основни цифрови умения, а едва 8% – над основните. Това се посочва в първия Доклад за състоянието на Цифровото десетилетие на Европейската комисия.

България има нисък дял на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) специалисти – 3,8% спрямо 4,6% средно за ЕС, сочи още докладът.

Страната ни обаче с най-висок дял в Евросъюза на жени, работещи като ИКТ специалисти – 28,9% при средно за ЕС 18,9%. Процентът на завършилите ИКТ в страната е 4,9%, над средните 4,2% за ЕС.

При дигиталната инфраструктура нещата традиционно стоят много по-добре, отколкото при кадрите.

В областта на фиксираната широколентова свързаност България се откъсва напред все повече с 86% при средно 56% за ЕС. Разгръщането на мобилни 5G мрежи е достигнало през 2022 г. до 67%.

„Дигиталната трансформация на бизнеса в България изостава значително от останалите страните от ЕС“, констатира обаче докладът на ЕК. Делът на предприятията, използващи облачни услуги е един от най-ниските сред страните от ЕС, но внедряването на AI (изкуствен интелект) и big data (големи набори от данни) се е увеличило напоследък.

България се представя под средното за ЕС за повечето от целите в областта на цифровизацията на обществените услуги, пише още в доклада. Напредъкът в цифровите обществени услуги както за гражданите, така и бизнеса остава нисък.

Процентът на потребителите на електронно правителство е по-нисък от средното за ЕС, като само достъпът до електронни здравни досиета е над средното – 77% срещу 72%, показват данните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *