Разходите ни за данъци и осигуровки се увеличават с 35%

Средният общ доход на лице от домакинство в България през третото тримесечие на настоящата година е 2874 лв. и нараства с 22,5% спрямо същия период на 2022 г., показват най-новите данни на НСИ.

ДОХОДИ

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,4%), следван от доходите от пенсии (30,9%) и от самостоятелна заетост (6,3%). Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост – с 1,4 процентни пункта.
Делът на доходите от пенсии намалява с 3,3 процентни пункта.

Ето как се променят доходите ни в номинално изражение през периода на годишна база:

От работна заплата нарастват от 1249 на 1563 лв. (+25,1%);

От самостоятелна заетост се увеличават от 116 на 182 лв. (+57,1%);

От пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (+10,7%);

От социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (+11,2%).

РАЗХОДИ

Тримесечният общ разход на лице от домакинство през лятото на т.г. е 2714 лв. и се увеличава с 21,2% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,7%), следвани от парите за жилище (16,1%), данъци и социални осигуровки (12,7%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Ето и промяната на разходите ни за периода:

За храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (+ 1514%);

За алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (+ 16,5%);

За облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (+28%);

За жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (+2,3%);

За здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (+6,5%);

За транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (+25,5%);

За свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 251 лв. (+68%);

За данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (+35,5%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Данните са получени от анализ на НСИ на домакинските бюджети през месеците юли, август и септември 2023 г. В наблюдението се използва случайна извадка от 3060 домакинства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *