Разходите за заплати се повишават с 15,8% за година

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15,1%, а разходите за заплати се повишават с 15,8% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Увеличението на разходите за труд в индустрията през третото тримесечие е с 16,6% спрямо година по-рано, в сферата на услугите – с 13,9%, а строителството – със 17 на сто.

По икономически дейности през периода юли – септември 2023 г. най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2022 г. е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – ръст с 21,9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – скок с 18,8% и в „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17,4 на сто.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през третото тримесечие на 2023 г. се увеличават с 15,8% спрямо същото тримесечие година по-рано, а на другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,5 на сто.

В рамките на ЕС само в Хърватия е отчетено по-солидно нарастване на разходите за заплати през третото тримесечие на 2023 г. (повишение с 16,2%), докато осреднения растеж в Европейския съюз е едва с 5,7 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2022 г. варират от повишение с цели 23,8% в сектор „Образование“ до повишение с едва 7,6% в „Други дейности“.

LCI_2023q3_8RL6RYK

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *