Приемат новата такса смет след 6 месеца – плащаш, колкото изхвърляш

В България от много години се говори за промяна в модела за изчисление и плащане на услугите по управление на отпадъци. От плащане, базирано на данъчната оценка на имота, както е в момента, тя ще се промени към плащане на база реалното изхвърлено количество боклук. Новата система е все по-близо, като нормативните промени по прилагането ѝ ще бъдат приети след шест месеца – през март 2024 г., стана ясно след форум на общинските данъчни експерти, организиран от Националното сдружение на общините (НСОРБ). Тя ще влезе в сила от 1 януари 2025 година. Според редица експерти с въвеждането на новия метод при всички положения услугата ще поскъпне. Въпросителните са много. От това колко точно ще се повиши цената, до това дали отделните общински администрации ще имат капацитета да приложат справедливо и професионално новите изчисления и как ще се организират процесите. А те не са малко.

Докъде е стигнала подготовката

Всички 265 общини в България ще получат данни от НСИ по 31 показателя за броя на жилищата и домакинствата в тях, събрани по време на преброяването през 2021 г. Информацията ще се използва от общините при определянето на една от трите обсъждани в момента основи за определянето на новия размер на таксата за битови отпадъци, който ще влезе в сила от 1 януари 2025 година, съобщи на срещата председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. Той припомни, че по закон НСИ не може да предоставя лични данни за живеещите в сградите, но общините могат да получат данни за вида на жилището и възрастта на живеещите в него. Общо 10 местни администрации вече са поискали данни за сградите, жилищата, домакинствата и броя на живеещите в тях.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи графика за приемането на Наредбата на Министерство на финансите (МФ), регламентираща новите изчисления по такса „битови отпадъци“. Изготвянето на въпросната Наредбата е „в напреднал етап“, като очакванията са документът да бъде обсъден и гласуван от Министерски съвет до края на март 2024 година.
„Предстои съгласуването й с МОСВ, тъй като целта е данъчните експерти да извършват събиранията по нея, но еколозите да я прилагат“, каза Пепа Петкова, гл. експерт в Дирекция „Данъчна политика“ в МФ.

Свиленград вече тества системата

Свиленград е първата българска община, която тества модела на принципа PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш). Заместник-кметът на общината Мария Костадинова предупреди, че за да не скочи драстично Такса „битови отпадъци“, са необходими прецизни данни, точен анализ, както и инвестиция във възможността хората да разделят отпадъка.
„Това означава да няма райони или малки населени места без съдове за разделно събиране“, заяви Костадинова.

Как работи

Системата за интелигентно управление на процесите и претегляне на генерирания отпадък е тествана в три пилотни района на територията на Свиленград – в зони с еднофамилни къщи и в такива с многофамилни жилищни сгради, както и в селата Капитан Андреево и Генералово. На индивидуалните кофи и контейнери са монтирани транспондери за идентифициране на съдовете и ултразвукови сензори за измерване на обема в тях, като те са поставени само на съдовете за битов отпадък. Съдовете се идентифицират и се заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответното домакинство. За тази цел, са монтирани гравитационни ключалки и са раздадени ключове за ползването им. Сметосъбиращите машини се оборудвани с измервателни модули от сензорен тип, които определят теглото на вдигнатите кофи и контейнери преди и след изпразването им, и бордови компютри със софтуер и принтер. Информацията от сензорите се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където се съхранява и анализира. Тази система позволява да се идентифицират контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им и дава възможност освен за визуализация на данните в реално време и за анализ на ценообразуването на услугите по сметоизвозване. Част от информацията е достъпна за потребителите и чрез мобилно приложение, с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от тях, и ползваните услуги по сметосъбиране. Навсякъде, където е приложена системата, се виждат резултати от намаляването на количеството депонирани битови отпадъци. Стимулира се разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки. Постепенно този модел ще се приложи на територията на цялата община.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *