Ето какво предстои до приемането на еврото в България

Правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България. Според кабинета, това се прави за „адаптация към нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка за въвеждане на еврото в България“.

Въпреки че представители на властта на няколко пъти направиха заявка, че предстои „мащабна“ информационна кампания за ползите от еврото, към момента новият план не е наличен публично нито на страницата на Министерство на финансите, където стои старата стратегия от 2022 г., нито на сайта на правителството или БНБ.

Realno.bg успя да намери актуална информация какво предстои в България до заветната дата 1 януари 2025 г. на сайта на представителството на Европейската комисия в България.

Какво предстои?

Понастоящем целта, която българското правителство и БНБ са поставили, е еврото да бъде прието „възможно най-скоро, но не по-късно от 1 януари 2025 г.“

Предишната целева дата – януари 2024 г. – бе отложена. Макар да няма нормативно изискване, досега всички държави са влизали в еврозоната от началото на календарната година поради практически съображения като улесняване на осчетоводяването, данъчното облагане и т.н.

Преди да приеме еврото България трябва да е направила необходимите законови промени за лесен преход към единната валута. Необходим е специален закон за приемането на еврото, в който да са разписани всички правила за превалутиране, изписване на цените в двете валути, срокове, в които левът и еврото паралелно ще са официална валута и т.н.

Налагат се също множество промени в други закони, които да утвърдят еврото като национална валута, да регламентират правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ), както и да осигурят безпроблемното преминаване на банковата и платежната система към еврото. Работата по всички тези промени е в ход: част от проектите са вече готови и се консултират с ЕЦБ.

Готови ли сме?

Другата важна стъпка е оценката за готовността на България за еврото. Тя се прави чрез т. нар. конвергентни доклади на ЕЦБ и Европейската комисия (ЕК). Такъв доклад се изготвя най-малко веднъж на две години, а според графика следващият ще бъде през юни 2024 г. Чрез конвергентните доклади двете институции преценяват доколко всички страни членки, които не ползват еврото, покриват конкретните икономически изисквания (т.нар. Маастрихтски критерии), както и доколко законодателството им е приведено в съответствие с това на еврозоната.

Ако дотогава българският парламент е приел нужните закони, основното предизвикателство за страната се очертава да бъде отговорът на изискването за инфлация.

След евентуално положително становище от ЕК и ЕЦБ, пътят към еврото би бил практически открит, като формално се минава и през препоръка от ЕК и решение на правителствата на държавите членки в Съвета на ЕС.

Какво мислят хората?

Според последното проучване на „Евробарометър“, реализирано в края на април и представено през юни 2023 г., 49% от българите са твърдо за еврото и точно 49% са твърдо против въвеждането му в България. Близо 80% от хората се притесняват от злоупотреби с цените, когато то бъде въведено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *