Потреблението расте 3 пъти повече от икономиката

Икономиката на България нараства с 1,7% през периода юли – септември 2023 г. спрямо лятото на изминалата година. Това показват данните на НСИ за Брутния вътрешен продукт (БВП) по експресни оценки.

Крайното потребление расте тройно повече от БВП, като статистиката отчита повишение от 6,1% на годишна база. Износът на стоки и услуги намалява със 7,8%, а вносът – със 7,5%.

За третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47,7 милиарда лева, а реализираната добавена стойност е 41, 6 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77,7%, което в стойностно изражение е малко над 37, 1 млрд. лв.

Крайното използване се изчислява като сума от индивидуалното потребление, включително крайни потребителски разходи на домакинствата, крайни потребителски разходи на нетърговските организации, обслужващи домакинствата, крайни разходи на правителството за индивидуално потребление, колективното потребление, направените инвестиции за дълготрайни активи, изменението на запасите и външнотърговското салдо на стоки и услуги, т.е. разликата между износа и вноса на стоки и услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *