Близо 60% от пътищата в България са третокласни

Публикация на Теодор Недев, младши изследовател в Института за пазарна икономика

Тази седмица в поредицата „265 истории за икономика“ обръщаме поглед към републиканската пътна мрежа. Данните са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“, която финансира изграждането, поддръжката и ремонтите на републиканските пътища. Те описват дължината на мрежата през 2022 г., както и на отделните видове пътища, като не включват общинските пътища, които се стопанисват от отделните общини.

Да припомним, че според официалната класификация пътищата у нас са:

Автомагистрали – високоскоростни пътища, пресичащи с други пътища на различни нива

Пътища първи клас – предназначени за движение на дълги разстояния, често от граница до граница

Пътища втори клас – предвидени за средни разстояния, свързващи първокласни пътища и отделни административно-стопански райони на страната

Пътища трети клас – всички останали пътища, най-често осигуряват достъп до по-отдалечени райони и свързват отделни общини

Обща дължина

Общата дължина на републиканската пътна мрежа у нас е 19 943 км. От нея над 825 км са автомагистрали (4,1%), 2880 км (14,4%) – първокласни пътища, около 4020 км (20,2%) – второкласни, почти 11 840 км (59,4%) – третокласни, а 378 км (1,9%) – от пътни връзки и кръстовища.

По общини

Общините, на чиято територия има най-много километри пътища са Столична (288,6 км), Тунджа (247 км), Добрич-Селска (242,2 км), Сливен (226,7 км) и Кюстендил (219,4 км). В страната има една община, през която не преминават никакви пътища от републиканската мрежа – Чавдар; следват Перущица (4,4 км), Челопеч (6,8 км), Сопот (7,1 км) и Пирдоп (8 км).

Най-много километри републикански пътища са изградени на територията на общини, които са възлови пунктове за различни маршрути, както и в общини с гранични пропускателни пунктове.

Броят на общините в страната, в през които минава автомагистрала, е 51. Сред тях, с най-много километри в автомагистрали са общините Чирпан (36,9 км), Столична (34 км), Марица (31,2 км) и Ихтиман (31,2 км).

По категории

Общините с първокласни пътища са общо 127, като от тях с най-много изградени километри са Хасково (59,4 км), Столична (59 км), Велико Търново (55,3 км) и Бургас (53,4 км), както и най-вече общините по продължението на трансевропейските транспортни коридори.

Малко повече са общините, в които има път втори клас – 149 на брой. Най-много от този тип пътища имат общините Добричка (156,4 км), Столична (113,2 км), Сливен (80,8 км) и Нова Загора (68,6 км). В общо 10 общини (включително Чавдар) няма нито един километър третокласни пътища, докато в 180 общини няма кръстовища или пътни възли по републиканската мрежа.

Интересно е да разгледаме и какъв е делът на автомагистралите и първокласните пътища спрямо дължината на цялата мрежа. Три общини това отношение е 100% – Челопеч, Сопот и Пирдоп, а след тях се нареждат Кресна (77%) и Хитрино (74,8%). Това е индикация и за по-голямата роля на транзитния трафик, за сметка на свързаността между по-малки населени места на разглежданата територия.

В общо 128 общини делът на пътищата първи клас и автомагистралите е 0%. Средно за страната стойността на този индикатор е 18,58%, като в 104 общини той е по-висок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *