От 1 юли битовите потребители ще са на свободен пазар на ток

От 1 юли тази година битовите потребители в България ще излязат на свободния пазар на електроенергия, регулиран пазар вече няма да има, а Националната електрическа компания (НЕК) ще изгуби ролята си на обществен доставчик. Това са част от промените, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия, дискутирани по време на форума Energy of tomorrow.

Въпреки новите моменти, в преходния период цените за битовите потребители няма да се променят, стана ясно по време на дискусията. Крайната цел е пълно преминаване към свободен пазар по отношение на покупката на електрическа енергия по договорени с търговци цени, а цените на мрежовите услуги (пренос и достъп до мрежите на Електроенергийния системен оператор и разпределителните дружества) ще продължат да бъдат регулирани от КЕВР.

За битовите потребители е предвиден преходен период, при който в срок до края на 2025 година, Министерският съвет ще определя т.нар. базова стойност на цената за електрическата енергия, а Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определя всички останали компоненти, които съставляват крайната цена за битовите потребители.

По време на преходния период, битовите потребители все още ще бъдат снабдявани от т.нар. крайни снабдители, като промяната е, че КЕВР може да издаде лицензия за дейността по крайно снабдяване на битови клиенти и на други дружества, а не само на енергото за съответния регион, както е сега.
След този период очакванията са и битовите потребители да договарят свободно цените на електрическата енергия, тоест да преминат към свободен пазар с електрическа енергия.

Предстои Министерският съвет да определи базова стойност на електроенергията за битовите клиенти, а КЕВР – надбавка, която покрива разходите и определена печалба на крайните снабдители. По думите на председателя на регулатора Иван Иванов, тази надбавка са очаква да бъде около 7%. Тези два компонента (базова стойност плюс надбавката) ще формират цената, по която битовите клиенти ще заплащат доставената електроенергия след 1 юли. Ако определената от Министерски съвет базова стойност е под борсовата цена на електроенергията, крайните снабдители, които ще купуват от борсовия пазар, ще бъдат компенсирани. В обратния случай те ще трябва да внасят разликата между определената базова цена и борсовата цена във фонд „Сигурност на електроенергийната система.

За пълно регламентиране на процеса, предстои КЕВР да приеме промени в наредбите за регулиране на цените на електроенергията и за лицензиране на дейностите в енергетиката. Към тези нормативи се добавя и изцяло нова наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи. Последната е окончателно приета на 28 март 2024 г., заяви Иван Иванов.

Все още неизяснени за крайните снабдители остават някои технически въпроси, свързани с периодите на фактуриране, избора на борсов сегмент за снабдяване с електроенергия и други, стана ясно по време на дискусията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *