Облаци в сектора на услугите

Общият показател на бизнес климата в България през настоящия месец запазва приблизително равнището си от янурари (от 22,8% на 22,6%), според данни на НСИ.

Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение с с 2,9 пункта – от 15,8% на 12,9%. Причините са влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги. Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо януари се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Показателят „бизнес климат“ е среден показател на оценките на предприемачите за настоящата и за очакваната ситуация в техния икономически сектор през следващите шест месеца. С други думи бизнес климатът показва мненията на мениджърите за състоянието и развитието на техния бизнес.

Отговорите на въпросите от анкетите на НСИ са представени в тристепенна скала от типа „увеличение“, „без промяна“, „намаление“ или „над нормално“, „нормално“, „под нормално“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *