90,5% от българите живеят в жилища старо строителство

Българите са станали с една идея по-богати през 2023 година, според националната статистика за доходи и разходи на домакинствата. Средният годишен общ доход на човек в страната е 10 846 лева и нараства с 20,4% спрямо 2022 г. За последните 10 години (2014 – 2023 г.) общият доход
се увеличава 2,3 пъти, отчита НСИ. В същото време разходите на лице от домакинство през изминалата година са 10 044 лв., което е с 19,7% повече в сравнение с 2022 г. За периода 2014 – 2023 г. разходите на домакинствата се увеличават 2,2 пъти.

Доходи

Доходът от работна заплата през 2023 г. е 5 941 лв. и се увеличава с 22,5% спрямо 2022 г., а нарастването му в сравнение с 2014 г. е 2,3 пъти;

Доходите от пенсии за последната година са 3 451 лева. Те нарастват с 13,6% спрямо 2022 г. и 2,8 пъти в сравнение с 2014 година;

Доходите от самостоятелна заетост през 2023 г. са 621 лева. Спрямо 2022 г. нарастват с 47,5% и 1,7 пъти в сравнение с 2014 година;

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2023 г. са 222 лева. Те се увеличават с 12,1% спрямо 2022 г. и с 25,4% спрямо 2014 година.

Разходи

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. са 2 987 лв., или с 18,1% повече спрямо 2022 г. и 2 пъти повече в сравнение с 2014 година;

Разходите за облекло и обувки през 2023 г. са 348 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 23,8%, а спрямо 2014 г. – 2 пъти;

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 685 лева. В сравнение с 2022 г. нарастват със 7,6%, а спрямо 2014 г. се увеличават 2,2 пъти;

За здравеопазване през 2023 г. cа изразходвани 610 лв. – с 11,7% повече от 2022 г. и 2,6 пъти повече спрямо 2014 година;

За транспорт и съобщения през 2023 г. са похарчени 1 159 лв., което е с 19% повече от 2022 г. и 2,2 пъти повече спрямо 2014 година;

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2023 г. са 558 лева. В сравнение с 2022 г. те се увеличават с 46,8%, а спрямо 2014 г. – 2,6 пъти;

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 355 лв. и се увеличават с 32,8% в сравнение с 2022 г., а спрямо 2014 г. нарастват 2,7 пъти.

През 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки от общия разход е 29,7%, което е с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 2,6 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година.

Потребление

През 2023 г. хората са променили потреблението на основни хранителни продукти, като най-голямо намаление има в потреблението на хляб и тестени изделия – с 3,1 кг, и на кисело мляко – с 1,2 килограма. Увеличава се консумацията на месни продукти- с 0,8 кг, на плодове – с 0,6 кг, на безалкохолни напитки – с 5,9 литра, на алкохолни напитки – с 2,9 литра.

Покупателна способност

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла (16,9%), зрелия фасул (16,5%) и хляба (15%).

Жилища

През 2023 г. в собствено жилище живеят 87,9% от домакинствата, а 7,8% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 4,3% от наблюдаваните домакинства – 3,7% на свободен и 0,6% на общински наем. Второ жилище притежават 8,8% от семействата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 90,5% от домакинствата, като 73,6% са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 16,9%, а след 1990 г. – 9,5% от жилищата.

В дву- и тристайни жилища живеят 68,4% от домакинствата в страната (74,4% в градовете и 50% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19,7% от домакинствата в градовете и 48% в селата. Гаражи имат 20,3% от домакинствата в страната (16,5% в градовете и 31.8% в селата).

Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 45,6% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 96,2%. Тоалетна вътре в жилището имат 87,4% от домакинствата в селата и 99,2% в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 20,3% от жилищата в страната, съответно 26,6% в градовете и 1,2% в селата.

С компютри разполагат 54,8% от домакинствата (62,3% в градовете и 32.3% в селата), а 41,3% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *