Местата в детските ясли се увеличават с 0,6% за година

835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детски градини с общо 33 378 места в тях работят в България, според данни на НСИ към 31.12.2023 г.

На годишна база броят на местата в детските ясли се увеличава със 185, или с 0,6%.

В детски ясли се отглеждат и възпитават 30 586 деца, от които момчетата са 15 810, а момичетата – 14 776. В сравнение с предходната година децата в детските ясли се увеличават с 42, или с 0,1%. Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли е 17, 9%, като най-висок е показателят за областите София (столица) (21,9%), Плевен (21,7%) и Благоевград (21,1%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2023 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 81,1%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0,04%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *