Криза ли? България търси 268 928 работници

Въпреки очакванията за забавяне на икономиката в страната, търсенето на нови работници е на рекордно високо ниво. Това показват резултати от мащабно анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенцията по заетостта, реализирано през 2023 г. В него са участвали приблизително 10 000 работодатели на случайна извадка от цялата страна, като допитването с конкретни въпроси е направено в периода май-юли м. г.

Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите от 3 до 5 години. Резултатите от проучването ще се използват за прогнозиране търсенето на труд в краткосрочен план, както и за определяне на план-приема в професионалните и висшите училища през следващата година.

Недостиг на работна ръка

Претеглените данни от анкетното проучване с голяма вероятност определят нужда от 268 928 работници и специалисти, с умения и знания в различни професионални направления. Това е близо 9,2% от заетата в момента работна сила (2 914 300 заети лица през второ тримесечие на 2023 г.) . В сравнение със средните резултатите от проучванията през 2022 г. се наблюдава нарастване на заявените потребности от работна сила с 20,8% или с 46 485 работници и специалисти повече.

Ето част от най-важните изводи от проучването:

• 55 300 фирми ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца.

• През следващите 12 месеца ще се търсят 161 482 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са: Машинен оператор, Шивач, Готвач, Строител, Сервитьор-барман, Оператор в производствата на облекло. Спрямо средния брой от двете проучвания през 2022 г. броят на потребностите от професионалисти със средно образование нараства с 34.7% или с 41 568.

• От други 58 332 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като десетте най-търсени ще са: Медицинска сестра; Лекар; Учител; Инженер електро; Преподавател; Оператор на металорежещи машини; Педагогически специалист; Инженер строителен; Специалист ТРЗ;

В сравнение с година по-рано броят на търсените специалисти с висше образование или правоспособност нараства с 12 378 или с 22.7%.

• 49 113 работници без специалност ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като също се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 1 013 позиции или с 2,1%.

• Най-голямо търсене на работници и специалисти през следващите 12 месеца се очаква в индустрията, където ще се търсят общо 82 176 души или 30.6% от всички заявени потребности. В търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство ще се търсят 67 367 или 25,1% от всички заявени потребности, а в държавно управление, образование, здравеопазване и социални дейности – 44 810 или 16,7%.

• Намалява делът на работодателите, заявяващи, че ще срещат трудности при намиране на нужните им специалисти и работници – от 74,3% средно за 2022 г. на 63,8% през 2023 г.

• Най-често споменаваната причина за проблеми при осигуряване на персонал е липса на достатъчна квалификация (образование) на кандидатите – в 37,8% от случаите.

• Обучението на работното място е най-често предпочитаната форма за решаване на проблемите с недостатъчните умения на търсените от работодателите кадри, споделена от 42,8% от тях.

• Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на готвачи, продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, водачи на МПС за обществен превоз, строители-монтажници, оперативни счетоводители и др. Съставът на най-трудните за намиране професионалисти остава почти без промяна през последните 5 години.

• През следващите 3-5 години ще се търсят общо 243 222 специалисти с висше образование. Най-търсени ще бъдат специалистите от професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия – с 18 512 подготвени специалисти, следват, тези в направление Здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти и др.) – със 17 949 специалисти, Икономика – с 14 507, Педагогика – с 13 801, Информатика и компютърни науки -13 578 и др.

• През следващите 3 -5 години ще има нужда и от 244 705 специалисти със средно образование. Най-често ще се търсят специалисти от професионално направление Търговия на едро и дребно (продавач-консултанти, търговски представители). Следват тези от направления: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (готвачи, сервитьори-бармани, камериери, администратори хотели и др.), Строителство; Транспортни услуги.

• Областта, в която работодателите ще се търсят най-много работници и специалисти е Бургас с потребност от 27 405 работници и специалисти или 10,2% от всички заявени потребности в страната. Следват София-столица – с 26 681 (9,9%), Варна – с 25 707 (9,6%) и Пловдив – с 18 928 (7,0%).

• В 21 от 28 области заявените потребности от работна сила превишават броя на регистрираните безработни в тези области. Сред тях са Габрово – превишение със 76,3%, Бургас – със 74,9%, Варна – със 73,8%, Смолян – със 71,0% и др. Областите, в които няма да се усещат негативните последици от липса на достатъчно свободна работна сила са Видин, Монтана, Шумен, Плевен, Сливен и Хасково.

Цялото проучване може да намерите ТУК

2 thoughts on “Криза ли? България търси 268 928 работници

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *