Има ли риск за банковата система?

Заради кредитната експанзия и предупрежденията на редица икономисти за прегряване на системата ръководството на БНБ разгледа на свое заседание мерки по отношение на рисковете пред банките в страната. В доклада си централните банкери посочват, че всичко е спокойно „по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите“. Оттам обаче признават, че има кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти и „в тази връзка УС на БНБ разпореди на банките и клоновете им в страната, прилагането на следния минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти:

1. Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;

2. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;

3. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на
кредитополучателя при отпускане;

4. Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;

5. Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;

6. Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

С решението се утвърждават определенията и начина на изчисляване и се въвежда тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа.

С така създадения механизъм за наблюдение и отчетност се цели да се формализира процесът на оценката на рисковете при кредитиране, обезпечено с жилищни недвижими имоти. БНБ ще предприема последващи надзорни действия въз основа на резултатите от тази оценка“.

ЦЕЛИЯТ ДОКЛАД НА БНБ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

BNB

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *