Изоставените мини ще се проверяват за емисии на метан

Брюксел, Апостол Апостолов*, специално за REALNO.BG

Изоставените въглищни мини и неактивни кладенци ще трябва периодично да се проверяват за емисии на метан, реши Европейският съвет с нов регламент, който е част от пакета Fit for 55. Националните регулатори ще правят периодични проверки, за да гарантират спазването на изискванията от страна на операторите на регламента, включително последващи мерки.

Според новите правила операторите ще трябва да откриват и отстраняват течове на метан. Те ще са длъжни да ремонтират или да заменят всички компоненти веднага след локализирането на метан и не по-късно от пет дни след това. Определеният срок за пълен ремонт на съоръженията по новите правила е 30 дни.

Регламентът забранява изпускането и изгарянето на метан от отводнителните станции до 2025 г. и от вентилационните шахти до 2027 г., освен в случай на авария или неизправност. С новия регламент ще бъдат проследени и емисиите на метан от вноса на енергия в ЕС. Ще бъдат въведени глобални инструменти за мониторинг, за да се увеличи прозрачността на емисиите на метан от вноса на нефт, газ и въглища в ЕС. Операторите ще трябва да измерват емисиите на ниво източник и да изготвят мониторингови доклади, които ще бъдат проверявани от независими акредитирани служби.

Регламентът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС. Европейската комисия ще направи преглед на прилагането на регламента през 2028 г., включително постигнатото ниво на намаляване на емисиите. Комисията (под ръководството на комисаря по енергетиката Кадри Симсон) представи предложението за регламент за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор още през декември 2021 г.

„Метанът е до 30 пъти по-мощен замърсител от CO2 и вторият най-важен парников газ. За да постигнем целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5° C и климатична неутралност до 2050 г., трябва да намалим емисиите на метан в нефтения, газовия и въглищния сектор. Това законодателство гарантира подходящ мониторинг и справяне с емисиите по тези вериги за създаване на стойност“, коментира енергийният министър на Белгия Тине ван дер Стратен.

Европейският съюз за първи път поставя на дневен ред емисиите на метан чрез стратегия, приета през 1996 г. През следващите години ЕС приема регулаторни инициативи, които допринасят за намаляването на емисиите на метан в ключови сектори. След енергийния сектор, селското стопанство е с най-голям потенциал за намаляване на емисиите на метан. Източници на емисии са преживните животни, управлението на оборския тор и отглеждането на ориз.

В енергийния сектор метан изтича от обектите за добив на изкопаеми горива, от преносните системи, корабите и разпределителните системи.

При отпадъците основните идентифицирани източници на метан са неконтролираните емисии на сметищен газ в депата за отпадъци, третирането на утайките от пречистването на отпадъчни води и течовете от инсталации за биогаз поради лошо проектно решение или поддръжка.

Навременното намаляване на количествата метан в атмосферата, според Агенцията на ООН по околна среда (UNEP), може да спести четвърт милион преждевременни смъртни случаи. Това би могло да предотврати и загубата на 26 милиона тона култури годишно.

Световната организация „Грийнпийс“ посочва, че навременното намаляване на метана в атмосферата е изключително важно, за да се ограничи климатичната криза. „Поради бързия растеж на индустриалното земеделие, което води до свръхконсумация на месо и млечни продукти, селското стопанство вече е отговорно за 40% от глобалните емисии на метан“, посочват в свой доклад екоактивистите.

*Апостол Апостолов е икономически журналист, който живее в Брюксел от 2020 г. С интерес следи теми в енергетиката, „зелената“ енергия, съпътстващата инфраструктура, ВЕИ и тенденциите в секторите, както и политиките в района на Бенелюкс – западноевропейския икономически съюз, включващ Белгия, Нидерландия и Люксембург

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *