Българите намаляват покупките

На 1 февруари 1991 г. министър-председателят на България тогава Димитър Попов (1927 – 2015 г.) произнесе историческата фраза “За бога, братя, не купувайте!”, след като бяха освободени държавно регулираните цени в България.

33 години по-късно

Сега, национално представително проучване на бизнес средата в България в сектор „Търговия“ показва, че свитото потребление в страната е едно от най-големите предизвикателства през сектора, наред с инфлацията, бюрокрацията и данъчно-осигурителната тежест. Проучването (BBCI, Bulgarian Business Climate Index) e проведено от агенция ЕСТАТ сред ръководители на 600 български компании, по поръчка на Сдружението за модерна търговия (СМТ) в периода 30.10 – 08.12.2023 г.

Според данните в периода септември 2022 г. – септември 2023 г. потреблението в страната се забавя в сравнение със същия период година по-рано, като едва 1/5 от търговските компании регистрират съществен ръст по този показател. Близо 1/3 от домакинствата са ограничили своите покупки в търговските обекти, а за още 45% потребителската кошница не се е увеличила съществено спрямо 2022 г.

Състояние на фирмите

Според резултатите 94% от търговските компании твърдят, че са в добро или поне в задоволително състояние. 13% от мениджърите на търговските предприятия споделят, че състоянието на бизнеса им се е влошило в предходното тримесечие, а 9% очакват то да се влоши тепърва. Предприятията в риск от търговския сектор са 11%.

Според анкетираните основните предимства на компаниите от търговския сектор пред конкурентите им са качеството на стоките и/или услугите, и уменията на персонала – това е мнението на съответно 44% и 42% от мениджърите. 37% смятат, че цените и стоките им са по-добри от тези на конкурентите.

Инвестиции и стратегии

Инвестиционните нагласи и склонността към диверсификация на дейността са малко по-високи, в сравнение със средните за страната. Намеренията за ползване на банков кредит и за финансиране на инвестиции не се различават много от средните стойности.
Търговците виждат вътрешния пазар като перспективен и достатъчен за развитието на бизнеса си. 70% от ръководителите на търговските фирми заявяват, че имат партньори, от които бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива. 92% извършват непрекъснат контрол на качеството (93% средно за страната), а 61% биха инвестирали в нови технологии с цел повишаването му.

Бизнес среда

Едва 1/3 от мениджърите са съгласни, че данъчната система създава равни условия за всички фирми в страната, а доверие в съдебната система имат само 28%. Сред бариерите пред развитието на бизнеса са: слабата подкрепа от страна на държавата, бюрокра­цията, проблемната нормативна уредба, административните неуредици и голяма данъчно-осигурителна тежест. 64% от участниците в проучването смятат, че банковата система е стабилна, 36% намират защитата на имуществените права за неефективна. Върху бизнеса влияят и елементите на инфраструктурата – електроснабдяване и комуни­кации (над 60%), пътно-транспортна инфраструктура (54%) и снабдяване с горива (44%).

По отношение на удовлетворение от законодателния процес 40% смятат, че в момента нивото на ангажираност на заинтересованите страни е удовлетворително. Едва 27% са доволни от правителствените инициативи по отношение на публичните обсъждания, които играят ключова роля в установяването на прозрачност и доверие в обществото. 27% смятат, че регулациите и проверките се прилагат избирателно, 19% – че се прилагат еднакво, а 24% не могат да преценят.

Приложимостта на електронното управление по отношение на административната и правната рамка се оценява като „средна“.

Темпът на текучеството на персонал в сектор „Търговия“ за периода между септември 2022 г. и септември 2023 г. е бил 20%. Той е най-висок в търговските дружества с над 250 служители и сред компаниите в София. Средното време за запълване на свободна позиция е 3 седмици.
27% от търговските компании отчитат ръст в размера на приходите си към януари 2023 г., а за 1/5 2022 г. е била по-слаба година от предходната.

Промяна в броя на клиентите не се отчита от 60% от обхванатите предприятия. Близо 1/3 от търговските компании регистрират ръст в средния размер на сметката на клиент.

Ето цялото проучване за бизнес средата в България в сектор „Търговия“:

Presentation_ESTAT-2024-01-30

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *