Какви работници се търсят?

Работници за събиране на отпадъци, за селското, горското и рибното стопанство, продавачи, строители, шофьори, хора за добивната и преработващата промишленост, персонал полагащ грижи за други хора, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, чистачи и помощници, квалифицирани работници по производство на храни, облекло и дървообработване. Това са най-търсените служители от бизнеса през април, според Агенция по заетостта.

Увеличава се броят на заявените в Бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар – през април те са 15 636 българи при 14 706 през предходния месец. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (19,2%), търговията (18,7%), хотелиерство и ресторантьорство (15,1%), държавното управление (8,9%), следват административни и спомагателни дейности (5,5%) и строителство (4,7%).

Равнището на безработицата в страната през четвъртия месец от годината е 5,7%, което е намаление от 0,1% в сравнение с март. Безработните в България, които са регистрирани в Бюрата по труда, са 161 049 души.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *