„Електрохолд“: В Общите ни условия не фигурира „бедствено положение“ като условие за непреодолима сила

Никъде в Общите условия (ОУ) на „Електрохолд България“ не фигурира определението „бедствено“ или “извънредно положение“ като условие за наличието на непреодолима сила. Според Общите условия дружеството не носи отговорност при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини и с цел предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения. Това отговориха от „Електрохолд България“ на запитване на БТА относно неустойки при липса на електрозахранване, за каквито спомена на брифинг пред медиите председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Според Иванов, ако електрозахранването не бъде възстановено до 24 часа, Енергото заплаща еднократна компенсация от 30 лева на всеки клиент. Ако това прекъсване продължи над 36 часа, тогава за всеки последващ период от 12 часа над 36-те часа се заплащат 20 лева на всеки клиент.

„Така до възстановяването на захранването“, коментира Иванов. Той посочи, че тези текстове се прилагат във всички случаи, когато има прекъсване на електрозахранването с изключение на тези, когато има форсмажорни обстоятелства и бедствието бъде потвърдено със заповед на областния управител.

От „Електрохолд България“ добавят, че в общите условия е записано, че „непреодолима сила“ са непредвидени и/или непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до:

– човешки фактор – военни действия, тероризъм, саботаж, експлозия, пожар, ембарго, правителствени забрани, революция, бунтове, стачки, безредици;

– природни – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, мълнии, снежни затрупвания, заледявания, земетресения, свличане на земни маси;

От „Електрохолд България“ изтъкнаха в отделна позиция, изпратена до медиите, че дружеството не носи вина за природни бедствия, които са извън неговия разумен контрол, съгласно общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа. Оттам посочват, че през уикенда на 25 – 26 ноември са настъпили множество аварии по електроразпределителната мрежа. Те са в резултат на непреодолима сила – бури, снежни затрупвания, заледявания, както е определено в общите условия.

Според чл. 60 от ОУ дружеството не носи отговорност при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини и с цел предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения.

В чл. 56 от ОУ са описани случаите, в които дружеството носи отговорност и е предвиден реда за обезщетяване на клиентите. В настоящия случай не е налице събитие, което да предполага отговорност на дружеството за щети, нанесени на клиентите, изтъкват от „Електрохолд България“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *