ЕК отпуска 720 млн. евро за водородни проекти

Брюксел, Апостол Апостолов*, специално за REALNO.BG

Европейската комисия отпуска близо 720 милиона евро на 7 проекта за възобновяема водородна енергия в Европа. Те са избрани чрез първата проведена тръжна процедура в рамките на Европейската водородна банка. Средствата идват от приходит по схемата на ЕС за търговия с емисии. Спечелилите кандидати ще произвеждат възобновяем водород в Европа и ще получат субсидия за преодоляване на ценовата разлика между производствените им разходи и пазарната цена на водорода, която в момента се движи от невъзобновяеми производители.

От Европейската комисия уточняват, че подадените оферти варират в диапазона между 0,37 евро и 0,48 евро на килограм произведен възобновяем водород.

Печелившите компании предстои да подготвят своите индивидуални споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) най-късно до ноември тази година. Те ще трябва да започнат да произвеждат възобновяем водород в рамките на максимум 5 години след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и ще получат фиксирана премийна субсидия за срок до 10 години за сертифицирано и проверено производство на възобновяем водород.

Комисията планира да стартира втори търг на Европейската банка за водород до края на тази година. Фондът за иновации е най-голямата програма на ЕС за финансиране на внедряването на иновативни технологии с нулеви нетни емисии, с прогнозен бюджет от 40 милиарда евро от приходите от тръжна продажба на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии между 2020 и 2030 г.

Европейската водородна банка, обявена от председателя Урсула Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Европейския съюз през 2022 г., е инициатива за улесняване на вътрешното производство и вноса на възобновяем водород в ЕС. Тя има за цел да отключи частните инвестиции в ЕС и в трети държави чрез справяне с инвестиционните предизвикателства, преодоляване на недостига на финансиране и свързване на бъдещите доставки на водород от възобновяеми източници за потребителите.

Какво е възобновяем водород?

Възобновяемият водород може да бъде получен чрез електролиза, като се използва възобновяема електроенергия за разделяне на водата на водород и кислород и се нарича „възобновяеми горива от небиологичен произход“. Той може да се използва за заместване на водорода на основата на изкопаеми горива за транспортни и промишлени процеси и за стартиране на нови промишлени продукти, като например зелени торове и стомана.

Когато се произвежда в моменти, в които слънчевите и вятърните енергийни ресурси осигуряват енергия в изобилие, възобновяемият водород може да подкрепи електроенергийния сектор на ЕС, осигурявайки дългосрочно и мащабно съхранение. Потенциалът за съхранение на водород е особено полезен за електрическите мрежи, тъй като позволява възобновяемата енергия да се съхранява не само в големи количества, но и за дълги периоди от време. Това означава, че може да помогне за подобряване на гъвкавостта на енергийните системи чрез балансиране на търсенето и предлагането, когато се генерира твърде много или недостатъчно енергия, което спомага за повишаване на енергийната ефективност в целия ЕС.

Ползи

Водородът представлява около 2% от енергийния микс на ЕС. Почти целият водород – 95% – се произвежда от изкопаеми горива, които отделят 70-100 милиона тона CO2 всяка година.

Според изследванията възобновяемите енергийни източници биха могли да осигурят значителна част от европейския енергиен микс през 2050 г., от които водородът може да представлява до 20%, по-специално 20-50% от търсенето на енергия в транспорта и 5-20% в промишлеността.

Сертификати

За сертифициране на възобновяем водород производителите ще могат да разчитат на добре изградена система за сертифициране от трети страни, така наречените доброволни схеми. Това са международни компании с повече от десетилетие опит в сертифицирането на биогорива, биомаса и други продукти по целия свят. Европейската комисия е оправомощена да признава доброволни и национални схеми за сертифициране на възобновяем водород. От държавите от ЕС се изисква да приемат доказателства от схеми, които са били признати от Комисията.

Комисията ще остане в тесен контакт със заинтересованите страни и схемите за сертифициране, за да подкрепи практическото прилагане на рамката, и също така ще наблюдава нейното прилагане. За тази цел се планира през 2024 г. да започне специално проучване.

Какво иска Европейският парламент?

– Стимули за насърчаване на търсенето и за създаване на европейски пазар на водород и бързо разгръщане на водородната инфраструктура

– Постепенното премахване на водорода на базата на изкопаеми горива възможно най-скоро

– Сертифициране на целия внос на водород по същия начин като водорода, произведен в ЕС, включително производството и транспортирането с цел избягване

– Изместване на въглерод

– Оценка на възможността за пренасочване на съществуващи газопроводи за транспортиране и подземно съхранение на водород

Водородът на бъдещия газов пазар

За да помогне за ограничаване на емисиите на парникови газове в ЕС в съответствие с плановете за климата и вътрешния енергиен пазар, ЕС работи по пакет за пазарите на водород и декарбонизиран газ.

През февруари 2023 г., Комисията по енергетика на Европейският парламент подкрепи предложенията на ЕК за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород и биометан, на газовия пазар на ЕС.

Законодателството също така ще създаде система за сертифициране на нисковъглеродни газове и ще гарантира, че потребителите могат по-лесно да сменят доставчиците си, за да избират възобновяеми и нисковъглеродни газове пред изкопаемите горива.

Евродепутатите искаха да гарантират, че е налице достатъчно трансграничен капацитет, за да се създаде интегриран европейски пазар на водород и да се даде възможност на водорода да се движи свободно през границите.

Парламентът и държавите от ЕС преговарят за окончателната форма на правилата.


*Апостол Апостолов е икономически журналист, който живее в Брюксел от 2020 г. С интерес следи теми в енергетиката, „зелената“ енергия, съпътстващата инфраструктура, ВЕИ и тенденциите в секторите, както и политиките в района на Бенелюкс – западноевропейския икономически съюз, включващ Белгия, Нидерландия и Люксембург

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *