Договор за кредит може да се откаже до 14 дни

Търговските банки упорито подхранват кредитната експанзия в страната. Общият ипотечен кредит расте с 20% на годишна база към края на ноември, при ниски лихви от 2,5-2,6% в България, в сравнение с 4% средно за еврозоната и 4,2% в Германия.

Много потребители не си дават сметка, че въпреки ниските лихви на заема през първата година, останалите 29, например, могат да станат по-скъпи за изплащане. Важно е да знаем какви са правата ни по отношение на сключването на договори за кредити, защото понякога миг невнимание, наистина може да доведе до големи финансови страдания. REALNO.BG събра информация по темата от Комисията за защита на потребителите:

Отказване на кредит

Българите имат право да се откажат от договор за кредит до 14 дни след сключването му. Това обаче става при определен ред. Необходимо е да изпратите уведомление до кредитора за отказ от сключения договор. Трябва да върнете получената сума, заедно с начислената договорна лихва за периода, през който сте ползвал отпуснатите средства, но не по-късно от 30 дни след изпращане на уведомлението до кредитора.

Как да сравните различни кредити?

Най-точният показател за сравняване цената на два кредита е годишният процент на разходите (ГПР). Той включва договорената лихва, дължимите такси и комисионни към дружеството (такса за разглеждане на документи, комисионни за обработка, годишни или месечни такси и др.) и в най-голяма степен може да Ви ориентира доколко предлаганият кредитен продукт е подходящ за Вас.
Преди да положите подписа си под договора за кредит, задължително се запознайте с клаузите му и с общите условия към него.

Предсрочно погасяване на кредита

Имате право изцяло или частично да погасите кредита си по всяко време. Кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент в рамките от 1% до 0,5% от предсрочно погасената сума. Той няма право да събира такса за предсрочно погасяване при договорите за потребителски кредит, уговорени с променлив лихвен процент, и при договорите за кредит под формата на овърдрафт. (според Закона за потребителския кредит)

Фирмите за бързи кредити

Важно е да знаете, бързите кредити са скъпи и с високи лихви. Затова бъдете особено внимателни, когато решавате да се възползвате от подобни услуги. Това означава, че е необходимо да положите повече усилия да съберете цялата съществена информация за конкретния кредит и за предлаганите на пазара кредити преди да подпишете договор за заем.

Преди да подпишете договор с фирма за бързи кредити

Информирайте се за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на заема. Това са общата сума за връщане, лихвеният процент, годишният процент на разходите по кредита (ГПР), срокът на договора, размерът и броят на погасителните вноски (в т.ч. комисионните и таксите на финансовата институция). Тази информация се предоставя от кредитора чрез Стандартен европейски формуляр. Ако не разбирате някой от елементите в него, консултирайте се с експерт. Не се предоверявайте на консултантите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *