Данъчен донос за 10% от приходите предлага МФ

10 на сто от допълнителните приходи за бюджета да дава НАП, „когато в резултат на подадена информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите, се установят допълнителни публични задължения“.

Това предлагат от Министерството на финансите в проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, публикуван за обществено обсъждане.

Приходната агенция ще дава парите на този, благодарение на чийто сигнал установи „укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества“ и „допълнителните задължения, установени вследствие на подадената информация, са в размер най-малко на 3 000 лв.“

Няма да се плаща за данъчен донос, информацията в който е налична в публично достъпни източници и когато подателят я е получил като данъчен, митнически или друг държавен служител от контролен орган.

Проектът предвижда информацията да се подава до всяка териториална дирекция или до централното управление на НАП, писмено или по електронна поща, като съдържа най-малко следното:

1. трите имена, адрес, телефон и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената и други данни за идентифициране на физическото лице или название и други данни за идентифициране на юридическото лице, за което се подава информацията;
3. по възможност данни за местоработата на физическото лице или данни за адрес на управление или обект, в който се извършва дейността на юридическото лице, за което се подава информацията;
4. конкретни и възможно по-детайлни данни за облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества, за които лицето счита, че са укрити и/или недекларирани и за тях не са внесени дължими данъци и/или задължителни осигурителни вноски;
5. дата на подаване на информацията, ако същата се подава писмено;
6. банкова сметка на подателя, по която да се преведе сумата на възнаграждението по ал. 1;
7. подпис, ако информацията се подава писмено.

„И понастоящем в приходната администрация постъпват ежегодно над 5 000 сигнала за укрити доходи, вследствие от които се постига допълнителна събираемост на дължими данъци и осигурителни вноски от ок. 700 хил. лв.“, изтъкват от Министерството на финансите. Подобна практика имало в САЩ и Великобритания.

„Предвижда се административно наказание за трикратно подаване на невярна информация за едно и също лице, с цел недопускане използването на режима за злепоставяне на лица, с които подалото информацията лице има конфликт или отношение на неприязън“, застраховат се от МФ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *