Виното може да поскъпне заради слаба реколта

Сериозно повишение на цените на различните сортове грозде в България заради по-слаба реколта тази година и инфлационни фактори, отчита Институтът по лозарство и винарство – Плевен в свой анализ.

Добивите

Намалението при площите за реколтиране при винените лозя е 5,9% на годишна база – през 2022 г. те са били в размер на 31 579 ха спрямо 29 722 ха сега, по данни на аграрното министерство към 28 септември т.г.

Към края на месеца произведеното винено грозде е 48,5 хил. тона – с 57,1% по-малко от отчетеното количество през същия период на миналата година. Освен редуцирането на площите, негативно влияние оказват и по-ниските средни добиви – 492 кг/дка в сравнение с 564 кг/дка към края на септември 2022 г.

Намалението при количеството на десертното грозде е с 46%, като производствения обем към момента възлиза на 7,1 хил. тона спрямо 13,3 хил. тона през миналогодишния период. Основната причина за отчетения спад е понижението на средните добиви от лозята с десертни сортове през настоящата година – 468 кг/дка (-22,9%), което в много от случаите се дължи на вреди от разпространението на гъбни болести.

Площите на лозовите насаждения с десертни сортове, от които се очаква да бъде прибрана продукция, са 2 704 ха, което е близо до равнището от 2022 г. –2 707 ха.

Цени

В началото на месец септември, когато традиционно реализираното на тържищата в страната българско десертно грозде достига между 80-85% от общото количество на предлаганата продукция, отчетените от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) средни цени на едро са на равнище 2,46 лв./кг с ДДС. Ценовото ниво е най-високото, регистрирано през същия период за последните три години, като превишението спрямо 2022 г. е с 23% и с 37% сравнено с 2021 г.

Причините

Увеличението се дължи предимно на по-слабото производство през настоящата година и влиянието на инфлационните фактори, довели до поскъпване на ресурсите и постепенно покачване на цените през периода 2021-2022 г.

Към края на месеца, с нарастване на предлаганите количества, ценовите нива се понижават до 2,22 лв./кг, като превишението над равнището през четвъртата седмица на месеца на 2022 г. е с 3,7% и с 69,5% спрямо 2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *