Вижте условията на НОИ по програмата за рехабилитация

НОИ започна новата програма за профилактика и рехабилитация за тази година. Периодът за човек е 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 9,00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване (ДОО). Всеки, който отговаря на условията, има право да ползва програмата само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Право на паричната помощ имат и всички, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Паричната помощ включва помощ от 26 лева за една нощувка, без доплащане, както и частична парична помощ за хранене от 9 лева за ден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ плаща общо 9 лева частична парична помощ за хранене.

Необходими документи за желаещите са:

Документ за самоличност;

Удостоверение от НОИ;

Медицинско направление от лекуващия лекар;

Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на заболелия – епикризи, изследвания, рентгенови и други снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;

Експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за хора с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

Експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за хората с професионална болест.

ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *