Вижте икономическите показатели на България

Ключови икономически показатели на Националния статистически институт за България към 03.04.2024 година:

През четвъртото тримесечие на 2023 година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нараства с 1,6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

През януари 2024 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 6,7 процентни пункта спрямо октомври 2023 година.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 69,6% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 20,6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,1%.

Коефициентът на безработица е 4,2% (при 3,7% през четвърто тримесечие на 2022 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях работници нарастват с 11,7%.

През четвърто тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 10,1% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *