България с под средния за ЕС дял на изкопаемите горива

Изкопаемите горива са покрили 69,15% от нуждите на България за енергия при 70,9% средно за ЕС, показват данни на Евростат. У нас през миналата година има 2,8% ръст на този дял, а средно в ЕС – един процент.

През 2022 г. Малта е страната с най-висок дял енергия от изкопаеми горива (96,1%), следвана от Кипър (89,3%) и Нидерландия (87,6%), а с най-нисък дял са Швеция (30,4%) и Финландия (38,3%).

Спрямо 2021 г. най-голям спад на потреблението на изкопаеми горива е регистриран в Латвия (-3,7%), Словакия (-2,1%) и Унгария (-1,9%), най-голям ръст – в Естония (+4,2%), Франция (+2,9%) и България.

Делът на изкопаемите горива е намалял от 1990 г. с около 11,5%, най-вече заради увеличението на дела на възобновяемите енергийни източници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *