България на шесто място в ЕС по най-нисък дял на ВЕИ

През 2022 г. възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са съставлявали 41,2% от брутното потребление на електроенергия в ЕС, което е с 3,4 процентни пункта повече в сравнение с 2021 г., показват данни на Евростат.

Дяловете на останалите източници за производство на електроенергия са разпределени така: ядрената енергия е с по-малко от 22%, природният газ е с под 20%, въглищата – с под 17%.

Общо ВЕИ са се увеличили с 5,7% от 2021 до 2022 г.

Вятърната и хидроенергията са представлявали над две трети от общата електроенергия, генерирана от възобновяеми източници (съответно 37,5% и 29,9%). Останалата една трета от електроенергията е дошла от слънчева енергия (18,2%), твърди биогорива (6,9%) и други възобновяеми източници (7,5%).

Швеция е на първо място с 83,3% потребление на ВЕИ, следвана от Дания (77,2%) и Австрия (74,7%). С над 50% са Португалия (61,0%), Хърватия (55,5%), Латвия (53,3%) и Испания (50,9%).

Малта (10,1%), Унгария (15,3%), Чехия (15,5%), Люксембург (15,9%) и Кипър, България е с 23%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *