Потребителите в страната планират големи покупки

Общият показател на доверие на потребителите в България през януари се покачва с 6.7 пункта спрямо нивото си от октомври 2023 г. (от -22.2% на -15.5%, според най-новите данни на НСИ.

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 8.8 и 2.0 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация през последните 12 месеца бележи известно подобрение – увеличение на балансовия показател с 5.2 пункта (от -52.6 на -47.4).

Същевременно и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-оптимистични. В сравнение с три месеца по-рано се наблюдава лек позитивизъм както в оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните 12 месеца, така и в прогнозите им за тази година.

Потребителите продължават да считат, че през последната година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани от предходното наблюдение. Същевременно и инфлационните им очаквания за 2024 г. са по-слабо изразени.
Относно безработицата в страната прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление.

През януари се регистрира подобрение на общата оценка на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната, като се наблюдава и известна положителна промяна в очакванията за следващите 12 месеца.

Последната анкета отчита и подобрение в намеренията на потребителите в страната за разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *