Българи с близо 10 млрд. лева в инвестиционни фондове

Българите влагат все повече пари в инвестиционни фондове, показва най-новата статистика на БНБ. Към края на декември 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на над 9,7 милиарда лева. Размерът на парите, които държат българите във фондовете се увеличава с 1,3 млрд. лева (15,7%) в сравнение с декември 2022 г.

Като процент от Брутния вътрешен продукт общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2023 г. е 5,3%
Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 435 млн. лева (29,9%) до 1,9 млрд. лв., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват с 34 млн. лева (7,5%) до 424 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 22 млн. лева (2,6%) до 825 млн. лева към декември 2023 г.

Към края на декември 2023 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60.3%, при 52.8% към декември 2022 г. и 58.5% към септември 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 26,2% от общата сума на активите към декември 2023 г. при относителен дял от 30,6% към декември 2022 г. и 27,5% към септември 2023 г.

Към края на четвърто тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66,5% и в евро – 29,4%, при съответно 64.6% и 30.9% към декември 2022 г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *