БНБ: Скоро ще станем интегрална част от еврозоната

Изказване на Петър Чобанов, подуправител на БНБ, при откриването на конференция за бъдещето на финансовата интеграция на ЕС, Брюксел, Европейски Парламент

Свидетели сме на динамични времена, в които опасностите и рисковете се проявяват в редица сфери на стопанския и политическия живот. Точно заради това, днес посланието, което искам да подчертая е „всеобхватен съюз“. За мен този „всеобхватен съюз“ включва няколко компонента – „политическа и киберсигурност“, „пълноценна дигитализация“, „зелен преход“ и не на последно място – задълбочаване на „фискалната интеграция“ и „фискален съюз“.
Нека да започнем с политическата и киберсигурност. Войната в Украйна сплоти ЕС в единен политически блок и показа на практика как многото езици могат да бъдат един глас на международната сцена, който да налага европейските ценности за неприкосновеност във всичките ѝ аспекти. Но всичко това е само един импулс, който трябва да ни подтикне към реална промяна. Заплахите към сигурността на съюза не са само политически, но са и от гледна точка на киберсигурност, която следва да се надгражда посредством пълноценна дигитализация на бизнеса и администрацията, за да се поощрява един устойчив, зелен икономически растеж.

Днес искам да Ви призова да положим основите на това да говорим за практически решения, за координирана стратегия и заедност, а не за проблеми и фрагментация. Заедността е пътят, по който еврозоната ще се разширява, подпомогната от предимствата, които ще предостави цифровото евро. Практическите решения са то да се превърне в авангарден инструмент на паричната политика, да подсили паричния суверенитет и глобалната роля на еврото, да създаде финансово стабилна и иновативна среда за разплащания. Тази обща рамка на суверенитет и стабилност ще послужи от своя страна като основен градивен елемент за фискален съюз, в който България да може да сподели своя опит на разумност, предвидимост и последователност по отношение на публичните финанси. Опит, който трасира пътя към еврозоната.

Фискалният съюз трябва да се превърне в икономическа конституция на ЕС, която да бъде подчинена на правила, политики и оптимални институционални практики, които да са насочени към установяване на адекватна комбинация от парична и фискална политика, правила за конкуренция и регулации на финансовите пазари, които да подпомагат единния пазар и да го надграждат.

БНБ е институцията, която има трайна и последователна позиция за приемане на еврото.

Трасираме пътя към еврозоната с ежеминутна съвместна работа и координация с Европейската централна банка.

Затова съм сигурен, че скоро ще станем интегрална част от еврозоната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *