БНБ повишава основния лихвен процент на 3,64%

Българската народна банка (БНБ) обяви основен лихвен процент (ОЛП) от 1 октомври на 3,64%, при 3,53% през септември. ОЛП започна да расте от октомври 2022 г., когато бе 0%. През настоящата година показателят расте всеки месец, за да стигне до сегашното ниво от 3,64%.

Основен лихвен процент през 2023 г. по месеци:

Основният лихвен процент е важен за изчисляването на наказателната или законната лихва при забавяне на плащания. То се прави, като се добави 10% към ОЛП. Показателят няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят предимно от лихвените нива, установени от Европейската централна банка.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *