Безработицата расте

Безработицата в България се увеличава пред третото тримесечие на годината, в сравнение със същия период на 2022 г. Според данните на НСИ от днес безработните през периода юли – септември са били 125 000 души, от които 55,9% мъже и 44,1% – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните се увеличава с 14 000, или с 12,6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни пункта и достига 4% – съответно 4,3% за мъжете и 3,8% за жените.

Общо заети

Oбщият брой на заетите в страната през третото тримесечие на годината е 2 964 7000, от които 1 566 800 мъже и 1 397 9000 жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите намалява с 1,2%, в по-голяма степен при мъжете, при които спадът е с 1,9%.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,9%, като при мъжете той е 60%, а при жените – 48,4%.

Разходи за труд

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях работници нарастват с 15,1%. В индустрията увеличението е с 16,6%, в услугите – с 13,9%, и в строителството – със 17%. През декември 2023 г. 33,7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През септември 2023 г. средната брутна работна заплата е 2072 лв. – нараства с 5,9% в сравнение с предходния месец и с 159,% спрямо септември 2022 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *