Банките вдигат леко лихвите по новите ипотеки

Статистика на Българска народна банка за септември показва, че банките все още не предприемат действия, свързани с повишаване на лихви по текущите си оферти за домакинства, анализира финансовият експерт Десислава Николова от MoitePari.bg.

Жилищни кредити

През месец септември банковите оферти по нови жилищни заеми за домакинства в лева отчитат съвсем лек пренебрежителен ръст от 0,04 пр.п. (от 2,57% през август на 2,61% през септември).

Средният годишен процент на разходите през септември нараства с 0,25% спрямо същия период на 2022 г. и достига до 2,91%.

Данните на статистиката сочат, че спрямо месец по-рано са се отпуснали 16,1% по-малко жилищни кредити, като ръстът на годишна база се забавя на 9,4%. За разглежданият период общият обем на отпуснатите жилищни банкови кредити за домакинства възлиза на 569,9 млн. лв.

Потребителски кредити

Заемите за текущо потребление отчитат спад от 16,1%, спрямо месец по-рано, а на годишна база ръстът е от едва 2,2%. Общият обем на отпуснатите заеми за текущо потребление в лева към края на септември възлизат на 661.6 млн. лв.

Лихвената статистика на БНБ сочи, че при тези заеми цената на банковите оферти се подобрява, спрямо месец по-рано, като средната лихва по тях намалява с 0.07% на месечна база, но спрямо година по-рано средната лихва, при която са се отпускали тези заеми се увеличава с 0.36%. През месец септември средната лихва, при която са се отпускали заеми за текущо потребление е била 8.59% (месец по-рано 8.66%), а средният размер на общите разходи по тези заеми е 9.12%.

Депозити с договорен матуритет

Лихвените нива по срочни депозити на домакинства в лева в банковата система се понижават минимално с 0,10 пр.п., спрямо август, но на годишна база се отчита ръст от 0,35 пр.п. Средната лихва, по която са се привличали депозити в лева през септември е била 0,63%, а в евро 1,04%.

През септември статистиката на БНБ сочи, че през същият месец са били открити 17,7% по-малко депозити в лева, отколкото през предходния месец. При новите депозити в евро откритите депозити за същият периода са с 24,1% по-малко, спрямо месец по-рано. В края на месеца обемът на откритите депозити в лева е 187,9 млн. лв., а тези в евро 166,1 млн. лв.

Ето и цялата лихвена статистика на БНБ за септември:

Лихви

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *